Dienstenwijzer van Robert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken

Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten.

Wie zijn wij?
Robert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken is een onafhankelijk financieel advieskantoor. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Daarbij staat altijd uw belang voorop: wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling.

Bezoekadres : K. Ter Laanstraat 10
Postcode : 9951 NN
Plaats : Winsum
Postadres : K. Ter Laanstraat 10, 9951 NN Winsum
Telefoon : 06-27152434
E-mail : robert@ritsemaverzekeringen.nl
Website : www.ritsemaverzekeringen.nl

Ons kantoor is open op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren.

Algemene Voorwaarden
Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Registraties en lidmaatschappen
Robert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12046007. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl/registers.

Ons kantoor heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Hypothecair krediet
  • Betaalrekeningen
  • Zorgverzekeringen
  • Spaarrekeningen
  • Inkomensverzekeringen
  • Vermogen 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klant over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.017177

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 63390566.

Wat doen wij voor u?
Robert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken biedt u uitgebreid financieel advies. Dat betekent dat wij u niet alleen adviseren over verzekeringen en hypotheken, maar ook over tal van zaken die daarop van invloed zij of mee samenhangen.

Schadeverzekeringen
Ons kantoor kan voor u de meest gunstige verzekering adviseren en bemiddelen. Dit geldt voor verzekeringen op het gebied van uw inboedel, opstal, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reis en annulering, auto e.d. Door alle verzekeringen mee te nemen in het advies voorkomt u dat er onnodige overlappingen in de verzekeringen zitten en komt u wellicht in aanmerking voor een interessante pakketkorting.

Hypotheek
Om een huis te kunnen kopen wordt meestal een hypotheek afgesloten. Daarbij leent u (een deel van) de koopsom van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. In ruil voor de lening geeft u uw woning in hypotheek (in onderpand). Bij het afsluiten van een hypotheek komt heel wat kijken. U gaat bovendien een langdurige verplichting aan, soms wel voor 30 jaar. Ons kantoor begeleidt u bij het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. Omdat gebeurtenissen als overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen de betaalbaarheid van uw hypotheek in gevaar kunnen brengen, bespreken en analyseren we ook deze risico’s. Bovendien kijken we ook na het afsluiten van de hypotheek regelmatig of er nog aanpassingen nodig zijn als gevolg van ontwikkelingen binnen uw persoonlijke situatie of binnen de hypotheek. Bijvoorbeeld als u een nieuwe baan krijgt of het einde van de rentevastperiode nadert.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen worden vaak gebruikt om te zijner tijd een hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen, pensioen te financieren of om een bedrag ineens uit te keren bij overlijden. Er zijn zeer veel mogelijkheden op dit gebied waarbij wij adviseren, bemiddelen en het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgt.

Ook op het gebied van uitvaartverzekeringen kunnen wij voor u een passend advies uitbrengen.

Beleggingsrekeningen en -fondsen
Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om uw hypotheek af te lossen, zoals bijvoorbeeld een effectenhypotheek. Wij adviseren u over de kansen en risico’s die hieraan zijn verbonden, zodat u vooraf precies weet waarom deze mogelijkheden wel of niet bij uw persoonlijke situatie kunnen passen.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij werken met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen voor het afsluiten van hypotheken en verzekeringen. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keuze aan producten, zowel ten aanzien van prijs en voorwaarden.

Betaling door middel van provisie
Voor schadeverzekeringen geldt over het algemeen dat wij provisie ontvangen van de verzekeraar waar de verzekering is ondergebracht. Dit kan door middel van door middel van doorlopende provisie. De provisie verwerkt de verzekeraar in uw premie. In deze situatie betaalt u ons indirect via uw premie.

Rechtstreekse betaling
Op het gebied van hypotheken, Levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden wij niet  beloond door middel van provisie, maar u tegen een vooraf vastgestelde vergoeding te adviseren. Dit betekent dat u geen afsluitprovisie verschuldigd bent aan de geldverstrekker en dat u ook geen provisie verschuldigd bent over de premie die u betaalt. Vooraf zullen wij u kenbaar maken hoe hoog deze eenmalige vergoeding is en vanaf welk moment u deze verschuldigd bent. Wij verwijzen u hiervoor naar het bijbehorende Dienstverleningsdocument.

Transparantie
Wij willen naar u transparant zijn en geven u daarom inzicht in de verdienste die wij in geval van provisievergoeding, ontvangen bij het afsluiten van financiële producten.

Verzekeringen:

Schadeverzekeringen

0,0% tot 27,5% van de jaarpremie

Levensverzekering     

0,0%

Overlijdensrisicoverzekering

0,0%

Woonlastenverzekering

0,0%

Uitvaartverzekeringen

0,0%

Arbeidsongeschiktheidverzekering

0,0%

Wat vragen wij van u?
Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstand op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico’s loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt uiterst vertrouwelijk om.

Als u van ons informatie ontvangt
Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Als uw situatie wijzigt
Geef gedurende de looptijd van uw financieel product altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of verzekeringen. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met ons op. 

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-3338999
www.kifid.nl

Wat kunnen wij nog meer voor u doen?
We hopen dat deze Dienstenwijzer u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we hier nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.